Terapia trudności czytania i pisania

Która metoda nauki czytania najlepsza?

Ta, która odpowiada potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dziecka, uwzględnia jego wiek, jak i współwystępujące deficyty.
Podczas terapii wykorzystuję następujące metody nauki czytania:

  • metodę Strukturalną J. Guzik-Iwińskiej
  • metodę Symultaniczno-Sekwencyjną   J. Cieszyńskiej
  • metodę 18-stuktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny
  • metodę Dobrego Startu  M. Bogdanowicz.

Czytanie i pisanie to Nie Tylko Literki !

Na zajęciach skupiam się dodatkowo na ćwiczeniach słuchowych, stymulacji funkcji wzrokowych, pamięci i koncentracji uwagi.
Pełne, holistyczne wsparcie pozwala dzieciom osiągnąć znacznie więcej.