Terapia oligofrenopedagogiczna

Terapia oligofrenopedagogiczna skierowana jest do dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną i z trudnościami edukacyjnymi, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oddziaływania terapeutyczne mają charakter wzmacniający, usprawniający i kompensacyjny oraz są dostosowane do potrzeb oraz możliwości rozwojowych dziecka.

W trakcie zajęć przykładam szczególną uwagę do zauważania najdrobniejszych postępów, jakie osiąga każde dziecko, jednocześnie umacniając je w dążeniu do rozwoju.