Terapia surdopedagogiczna

Terapia surdopedagogiczna koncentruje się na wszechstronnym rozwoju dziecka z wadami słuchu. Pomaga dzieciom właściwie rozumieć i interpretować komunikaty, a także doskonalić umiejętność porozumiewania się z otoczeniem.

Głównym celem mojej pracy jest szeroko rozumiany trening słuchowy, językowy i komunikacyjny, z jednoczesnym wsparciem rozwoju poznawczego i emocjonalnego.

Staram się pomóc dzieciom z wadami słuchu odnaleźć swoją drogę do komunikacji.