Diagnoza

Diagnoza w zakresie terapii ręki:

  • ocena umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki
  • analiza potencjalnych przyczyn ograniczeń w zakresie sprawności manualnej.

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – wystandaryzowany test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności.

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – wystandaryzowany test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Percepcja mowy i rozwój słuchu u dzieci.

Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP – wystandaryzowany test do oceny poziomu umiejętności czytania i pisania. Określa także, jakie deficyty i w jakim stopniu, utrudniają nabywanie kompetencji w obszarze komunikacji pisemnej.