O mnie

Ewelina Kubica

Jestem wykształconym pedagogiem specjalnym, specjalizującym się w obszarach oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz edukacji i wsparcia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Ponadto, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz certyfikowanym terapeutą ręki.

Miałam przyjemność pracować jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, rewalidant i nauczyciel wspomagający. Moje doświadczenie obejmuje pracę z dziećmi w różnych środowiskach: w przedszkolu, w integracyjnej szkole podstawowej oraz w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Każde dziecko jest dla mnie niezwykle ważne. Działam holistycznie, z empatią i uważnością oraz dążę do tego, aby mały człowiek czuł się przy mnie rozumiany i akceptowany takim, jakim jest.

Chcę być dla dzieci towarzyszem w ich edukacyjnej podróży, inspirującym i wspierającym, a także budować zaufanie rodziców do mojej pracy. Tutaj każde dziecko będzie otoczone troską i otrzyma wsparcie, dbając o jego naturalne potrzeby i wrażliwość.